Question & Answers

איפה אני רוכש ביטוח לנסיעה לחו"ל ?

הנך רוכש ביטוח לחו"ל באמצעות הראל-ידידים מבית הראל.
בשעות הפעילות 8:30-15:30 התקשר למשרדנו- 972-3-6386216+ .
מעבר לשעות הפעילות, השאר הודעה או הורד טפסים מהאתר ושלח אותם אלינו.
במקרים דחופים ובלתי צפויים, התקשר לעמוס גלבוע לנייד
     972-52-3250975+ .

במידה ויש לי כרטיס אשראי בינלאומי, האם זה מקנה לי ביטוח אוטומטי?

לא, עליך להתקשר למוקד הביטוחים של חברת האשראי  על מנת להפעיל את הביטוח. בנוסף שים לב לסוג הפוליסה המוצעת לך ועל מגבלות הכסויים הביטוחיים שבה. 
זכור! – בכל מצב מומלץ לך  לרכוש ביטוח בהראל-ידידים על מנת שיהיה לך לא רק כיסוי ביטוחי מתאים אלא גם טיפול אישי.
בפניה להראל-ידידים גם תזכה בהנחה משמעותית כלקוח שלנו.
זכור את סיסמתנו:
סע לחו"ל-שירות אישי

במידה ואני צריך סיוע חירומי מהראל בעת שהותי בחו"ל, למי אני פונה ?

קיים מוקד חירומי 24 שעות ביממה.
          מספר הטלפון של מוקד החירום: 972-3-7547030 .
          לפניות מהארץ: 03-7547030 .
ובנוסף, בשרות מיוחד, הנך יכול להתקשר לעמוס: 972-52-3250975 .
ובארה"ב שירות בשפה העברית ובאנגלית: 1800-694-9665 .

במידה ויש לי בעיה רפואית , איזה ביטוח אני יכול לרכוש ? דרך מי ?

במידה ולא היית  מאושפז בחצי שנה האחרונה ניתן לרכוש דרכון "זהב" דרכנו.
במידה והיית מאושפז בחצי השנה לפני הנסיעה, יש להעביר אלינו מסמכים רפואיים לגבי האשפוז לצורך עריכת חיתום רפואי.

ניתן לבטח חולה סרטן ?

במידה והמחלה לא פעילה , ניתן לרכוש באמצעותנו ביטוח עם נספח למחלות קשות.

חזרתי לארץ ויש לי תביעה- מה עלי לעשות ?

ראשית חוכמה, ביציאתך לחו"ל תצויד בהנחיות ממשרדנו- פעל על פי ההנחיות הרשומות בדף זה וקרא נא את המופיע להלן :
מטען:
במידה ומדובר בגניבה או אובדן, עליך:
למלא טופס תביעת מטען (ניתן להורדה באתר או לקבל דרך משרדנו), לצרף דוח מקורי מגורם אחראי (דוח משטרה מקורי אם מדובר במקום ציבורי או דוח מקורי מחברת תעופה במידה וזה קרה בשדה התעופה כולל גובה פיצוי על האובדן), רשימת פריטים שאבדו/ נגנבו: מה הפריט,כמה עלה,מתי נרכש,לצרף קבלות מקוריות במידה ויש.
קיימת השתתפות עצמית לפי סוג הביטוח אותו רכשת!

בריאות:
יש למלא טופס תביעה (ניתן להורדה באתר או לקבלו דרך משדרנו),
לצרף דוח רפואי, צילום מרשם לתרופות במידה ונרכשו, וקבלות  מקוריות על התשלומים , במידה ולא שולם החשבון נא לצרף טופס דרישה לתשלום מהספק בחו"ל ולציין בטופס תביעה כי לא שולם, קיימת השתתפות עצמית לפי סוג הביטוח אותו רכשת .

תוך כמה זמן אני מקבל תשובה על התביעה ?

ככלל, תביעה מטופלת תוך 30 ימי עבודה מהרגע שמתקבלת במשרדי הראל- ידידים.
במידה ומדובר בחשבון פתוח שעל חברת הביטוח לשלם לספק בחו"ל יתכן והתהליך יתארך בשל קיום מו"מ מול בתי חולים.
העבר את החומר הנדרש בצורה מסודרת וצוות הראל-ידידים יעשה הכל על מנת שתקבל את הפיצוי קודם לתקופה הקצובה לעיל.