במידה ויש לי כרטיס אשראי בינלאומי, האם זה מקנה לי ביטוח אוטומטי ?