FAQ

FAQ

כללי

אני מבוטח על ידי הראל ומקבל שירותי בריאות דרך שירותי בריאות כללית. אם אני מרגיש לא טוב בלילה או אם מרפאות כללית סגורות, מה עלי לעשות? יש לך שלוש אפשרויות:


אתה יכול להתקשר למוקד ביקור רופא בטלפון 1-800-260-660 ולבקש שישלח רופא לביתך. ניתן להתקשר למוקד כללית בטלפון 2700 * ולדבר עם אחות בכוננות. תאר את הבעיה הרפואית שלך ותקבל ייעוץ לגבי מה לעשות. אם האחות תחליט שמצבך הרפואי מחייב הפנייה לחדר מיון, הפנייה תישלח לבית החולים הקרוב ביותר בהסכמה עם כללית. לאחר מכן תוכל לפנות ישירות לבית החולים ללא עלות, בכפוף לתנאי המדיניות שלך. אפשרות נוספת היא ללכת לאחד ממרכזי הרפואה החירום TEREM. שם תתבקש לשלם עמלת תשלום משותף בסך 95 שקל, שלא תוחזר.
אני מבוטח בהראל ויש לי מספר פוליסת הראל. אם אני מרגיש לא טוב, ביום או בלילה, מה עלי לעשות?


התקשר למוקד הראל: 1-800-414-422 ותאר את הבעיה שלך. אם זה במהלך היום, תועבר למרפאה במסגרת הסכם הממוקם בסמוך למקום מגוריך. אם תתקשר בשבת או במהלך הלילה, יישלח אליך רופא, או על פי הערכת הנציג, תועבר לבית החולים. זכור: אם אין לך הפניה מרופא בהסכמה או מרופא שביקר אצלך בבית, תצטרך לשלם עבור כל ביקור בחדר מיון.

תיירים תושבי חוץ

איך מצטרפים לביטוח בריאות לתיירים ותושבי חוץ?


יש להוריד מסמכי בקשה להצטרפות לביטוח, למלא, לחתום, ולשלוח למייל של משרדנו: Y_health@yedidim.co.il
עד איזה גיל ניתן לבטח תייר?


ניתן לבטח תייר עד גיל 75.
מה תקופת הביטוח המינימלית?


שבועיים ימים.
תוך כמה זמן הביטוח נכנס לתוקף?


תוך 48 שעות מתאריך תחילת הביטוח (יש תקופת אכשרה של 48 שעות).
בביטוח תיירים האם קיים כיסוי להריון?


בביטוח תיירים אין סיכוי למעקב היריון ולא ללידה.
לאילו נותני שירות יכולים לפנות תיירים?


תיירים ותושבי חוץ- השירותים יינתנו באמצעות ספקי השירות במערך הפרטי של הראל או באמצעות שירותי הבריאות של קופ"ח כללית.
איך אני מקצר פוליסת ביטוח שברשותי?


יש לשלוח אלינו למייל בקשה לקצר את הפוליסה עם מספר הפוליסה. אין קיצורים רטרו-אקטיביים.
איך ניתן לקבל כרטיס חבר קופת חולים כללית כאשר הכרטיס אבד או לא התקבל?


יש לשלוח בקשה במייל למשרדנו עם מספר חבר בכללית ואנו נזמין את הכרטיס ונשלח אליכם.
מה ההבדל בין ספק שירות של הראל לספק שירות של קופת חולים כללית בביטוח תיירים?


ספק שירות קופת חולים כללית - המבוטח פונה לקבלת שירות רפואי בקופת חולים כללית במרפאה הקרובה למקום שהותו בארץ, בכל בעיה רפואית. יש להצטייד בכרטיס חבר לצורך קבלת טיפול רפואי.

ספק שירות הראל- בהראל יש לפנות לספקי שירות הרפואיים הנמצאים בהסדר של הראל. מרפאות ביקור רופא וטרם עומדות לרשות המבוטחים ללא עלות כספית. ניתן לקבל מידע באתר הראל או דרך מוקד הראל 1-800-414422.

עובדים זרים

האם עובדת זרה שנכנסה להיריון תקבל כיסוי למעקב ולהוצאות רפואיות?


במידה והעובדת הזרה מועסקת בארץ למעלה מ-9 חודשים במצטבר והיא נכנסה להיריון לאחר שהחלה תקופת הביטוח, היא תהיה זכאית לקבל את הטיפולים הרפואיים הניתנים במסגרת סל הבריאות.
לאילו נותני שירות יכולים לפנות עובדים זרים?


השירותים יינתנו באמצעות קופ"ח כללית.
איך אני מקצר פוליסת ביטוח של עובד זר?


על המעסיק לשלוח אלינו למייל בקשה לקצר את הפוליסה עם מספר הפוליסה. אין קיצורים רטרו-אקטיביים.

נסיעות לחו"ל

אילו ענפי ספורט נחשבים כספורט אתגרי בפוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל?


בעת הצטרפותך לביטוח נסיעות לחו"ל, תינתן לך האפשרות לרכישת כיסוי מורחב לענפי ספורט אתגרי הנחשבים למסוכנים במיוחד, הדורשים מהעוסקים בהם רמות גבוהות של קושי או של מאמץ גופני, מהירות, גובה וסכנה. לרשותך רשימת ענפי הספורט האתגרי. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת.
עד איזה גיל ניתן לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל?


פוליסת ביטוח נסיעות דרכון First Class - עד גיל 95.

סטודנטים


General

I am insured by Harel and receive health services through Clalit Health Services. If I feel unwell at night or if the Clalit clinics are closed, what should I do?


You have three options:

  1. You can call the Bikur Rofe Call Center at 1-800-260-660 and ask that a doctor be sent to your home.
  2. You can call the Clalit Call Center at *2700 and speak a nurse on call. Describe your medical problem and you will receive advise about what to do. If the nurse decides that your medical condition requires referral to an emergency room, the referral will be sent to the closest hospital under agreement with Clalit. You can then go directly to the hospital without any cost, subject to the terms of your policy.
  3. Another option is to go to one of the TEREM Emergency Medical Centers. There you will be asked to pay a NIS 95 co-pay fee, which will not be reimbursed.
I am insured with Harel and I have a Harel policy number. If I feel unwell, day or night, what should I do?


Call the Harel Call Center: 1-800-414-422 and describe your problem. If it is during the day, you will be referred to a clinic under agreement located near your place of residence. If you call on Saturday or during the night, a doctor will be sent to you, or, according to the evaluation of the representative, you will be referred to the hospital.

Remember: If you do not have a referral from a doctor under agreement or a doctor who made a house visit to you, you will have to pay for any visit to an emergency room.

Tourism and Foreign Residents

How can I join a health plan for tourists and foreign residents?


Download the application for the insurance plan, fill it in, sign it and send it to us by email: Y_health@yedidim.co.il
Up to what age is it possible to insure a tourist?


Insurance is available to tourists up to age 75.
What is the minimum insurance period?


The minimum insurance period is 2 weeks.
How much time does it take for the insurance to take effect?


The insurance takes effect 48 hours after the beginning date of insurance (there is a 48-hour qualification period).
Does insurance for tourists include coverage for pregnancy?


The insurance for tourists does not have an option for monitoring pregnancy or childbirth.
What service providers can tourists use?


Tourists and foreign residents: The services are provided through the service providers in Harel's private healthcare system or through the service providers of Clalit Health Services.
How can I shorten my healthcare insurance policy?


Send us an email requesting to shorten the policy, with the policy number. Policies cannot be shortened retroactively.
How can I obtain a Clalit Health Services membership card if my card is lost or does not arrive?


Send a request by email to our office with your Clalit membership number. We will order the card and send it to you.
What is the difference between a Harel service provider and a Clalit Health Services service provider under insurance for tourists?


For a Clalit Health Services service provider – to obtain services, the person insured contacts Clalit Health Services at the nearest clinic in Israel, for any medical problem. You must have a membership card to obtain medical treatment.

For a Harel service provider – to obtain services, contact a contracted service provider of Harel. The Bikur Rofe and Terem clinics are available to those insured, free of charge. Information is available on the Harel website or through the Harel Call Center at 1-800-414422.

Foreign Workers

Does a pregnant foreign worker receive coverage for monitoring and medical expenses?


If the foreign worker has been employed in Israel for over 9 months, cumulatively, and she became pregnant after the insurance period began, she will be entitled to the medical care provided according to the health basket.
What service providers can foreign workers use?


The services are provided through Clalit Health Services.
How can one shorten an insurance policy of a foreign worker?


The employer should send us an email requesting to shorten the policy, with the policy number. Policies cannot be shortened retroactively.

Overseas Travel Insurance

What sports are considered extremes sports in the overseas travel insurance policy?


When joining overseas travel insurance, you will be offered the option of purchasing extended coverage for extreme sports that are considered especially risky, involve high levels of difficulty or require physical effort, speed, height and danger. A list of extreme sports is available. It is updated periodically.
Up to what age is it possible to purchase overseas travel insurance?


The First Class Passport travel insurance policy is available up to age 95.

Students