top of page

Acerca de

אודות
הראל ידידים

Medical service

הראל חברה לביטוח ושירותים פיננסים בע"מ היא אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל. הקבוצה מספקת פתרונות ביטוח ופיננסים מקיפים ובכללם: ביטוח בריאות, ביטוח כללי (ביטוח רכב, ביטוח דירות, ביטוח חבויות, ביטוח משכנתאות, וביטוח אשראי), ביטוח חיים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, תעודות סל ושירותים פיננסים נוספים.

הראל חברה לביטוח בע"מ פועלת בתחום ביטוח הבריאות (הכולל ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוח שיניים, ביטוח סטודנטים מחו"ל, תיירים, עובדים זרים וביטוח נסיעות לחו"ל), הראל היא החברה הגדולה והמובילה בתחום בישראל, עם למעלה מ-3 מיליון מבוטחים הנהנים מיתרונות אלו וכן מתשתית שירות מקצועית ומתקדמת וקשרים נרחבים והדוקים מזה שנים רבות עם מוסדות רפואיים, בתי חולים וספקי שירותים רפואיים בארץ ובחו"ל.

למעלה מ-80  שנה של פעילות ביטוחית:

לקבוצת הראל למעלה מ-80 שנות ניסיון בפעילות ביטוחית. ארנסט ומרגוט המבורגר ז"ל, אשר עלו מגרמניה, החלו בשנת 1935 בפעילותם בתחום הביטוח בישראל באמצעות המשמר סוכנות לביטוח. בשנת 1975 הקימה המשפחה את הראל חברה לביטוח בע"מ ולאחר כשבע שנים הפכו הראל חברה לביטוח והמשמר סוכנות לביטוח לחברות בת של הראל המשמר השקעות בע"מ, אשר מניותיה החלו להיסחר בבורסה של תל אביב בשנת 1982. בשנת 2007 שונה שם החברה להראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ. כיום, הראל השקעות נסחרת בבורסה של תל אביב במסגרת מדד ת"א 35.

כקבוצה  מהמובילות במשק הישראלי, הראל רואה חשיבות עליונה בכל הקשור לאחריות תאגידית. הראל חרטה על דגלה את נושא המחויבות החברתית והינה מעורבת, תורמת ותומכת בעמותות מתחומים שונים וכן מעודדת את עובדיה למעורבות ותרומה פעילה בקהילה. על אף היותה אחת מקבוצות הביטוח הגדולות בישראל, הראל שומרת עד היום על ערכי משפחתיות בדגש על יושרה.

הראל ביטוח

ידידים סוכנות לביטוח בע"מ היא חברה בת של הראל שנוצרה בשנת 2011 על ידי מיזוג של שתי סוכנויות לביטוח:  הראל-ידידים והראל-גונן.

ידידים נמנית עם מנהלי ההסדר המובילים בישראל ומעניקה שירות, ייעוץ וטיפול בביטוחים פנסיוניים, מוצרים פיננסיים, ביטוחי בריאות וסיעוד והסדרי פרישה למגוון חברות ומוסדות בענפים שונים במשק – חברות טכנולוגיית עילית, תעשייה, פיננסיים, חקלאות ושירותים. לידידים הסכמי התקשרות עם כל  חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, ובתי ההשקעות בארץ, ומערך מקצועי הבוחן את המוצרים המשווקים על ידם להבטחת טיב המוצרים המוצעים ללקוחות.

ידידים

להראל-ידידים סוכנות לביטוח, מגוון רחב של ביטוחי נסיעות לחו"ל לישראלים, ביטוחים רפואיים לסטודנטים מחו"ל המגיעים ללמוד בישראל, וביטוחים רפואיים לעובדים זרים, לתושבים חוזרים, ולתיירים המגיעים לתקופות שונות לישראל. כל זאת במסגרת פעילותה של הראל-ידידים, מחלקת חו"ל וסטודנטים הקיימת בידידים משנת 1998.

הראל ידידים
bottom of page