top of page
computer workers

ביטוח לעובדים זרים בישראל

Walk in the Park

ביטוח עובדים זרים בישראל

על כל מעסיק בישראל  חלה החובה לבטח את עובדיו הזרים  בביטוח רפואי התואם את הוראת צו עובדים זרים תשנ"א 1991 ,

בין אם יש להם אשרת עבודה ובין אם לאו.

תוכנית  הביטוח של הראל חברה לביטוח +SAFE STAY עומדת בדרישות צו עובדים זרים   ובכך מקנה לעובד  הגנה  ביטוחית מקיפה. למעסיק, התוכנית מעניקה שקט נפשי : הוא  דואג  לעובדיו לכסויים הרפואיים שלהם  וכן עומד  בדרישות החוק.  

בנוסף לכך חייב המעסיק גם לבטח את העובד הזר בביטוח לאומי כדי לכסותו ביטוחית גם במקרה של תאונת עבודה.

השירותים הרפואיים בפוליסה הם ללא השתתפות עצמית. הכיסוי  תואם לסל ביטוח הבריאות הממלכתי, למעט מספר חריגים.

בנוסף ניתנת האפשרות להזמין רופא לביקור בית 24 שעות ביממה ללא השתתפות עצמית דרך מוקד הראל/ביקור רופא .

תוכנית הביטוח  כוללת גם טיפול חרום בשיניים, מוות או נכות כתוצאה מתאונה וכן כסוי לתרופות שבסל הבריאות.

 

ההצטרפות לביטוח נעשית באמצעות מילוי טופס הצטרפות הכולל שאלון הצהרת בריאות עליו חותם העובד.

המעסיק חותם גם הוא על טפסי הבקשה לביטוח ומצרף אמצעי תשלום.

לאחר תהליך חיתום, הפוליסה תשלח למעסיק ולעובד.

השירותים  הרפואיים יינתנו לעובד באמצעות הכללית שרותי רפואה ברשת המרפאות הפרוסות ברחבי הארץ.

העובד, יקבל כרטיס מגנטי שאותו הוא יציג בעת קבלת השרות הרפואי .

תקופת אכשרה והמתנה

אין בפוליסה ל ביטוח עובדים זרים  תקופת המתנה ולא תקופת אכשרה .הכיסוי נכנס לתוקף מיד עם הפקת הפוליסה.

תקופת הביטוח: מינימום חודש ומקסימום שנה. בתום תקופת הביטוח יש לפנות למשרדי הראל-ידידים להארכת הביטוח.

גיל כניסה מקסימלי 65.

 

עיקרי התוכנית

 • הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

 • רופא משפחה, רפואה פנימית, גניקולוג, רפואת מומחים ללא כל צורך בהפניית רופא משפחה, בדיקות מעבדה,

 • שרותי הדמיה ותרופות שבסל הבריאות.

 • הזמנת ביקור בית – 24 שעות ביממה – באמצעות מוקד הראל./מוקד ביקור רופא

 • חדר מיון - בהפניית רופא/ מצב חירומי בו נשקפת סכנה לחיי המבוטח.

 • הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבתי חולים ציבוריים

 • דמי אשפוז, בדיקות, ניתוחים, טיפול נמרץ, תרופות.

 • אשפוז פסיכיאטרי – עד 60 ימי אשפוז.

 • הוצאות מעקב הריון

 • בדיקות רופא, מעבדות, אולטרא-סאונד - מותנה ב- 9 חודשי העסקה בישראל במצטבר.

 • העברת גופה – כיסוי מלא.

 

תמצית החריגים

לידה, שירותים פסיכולוגים, בדיקות גנטיות, אשפוז סיעוד ו/או שרותי סיעוד אחרים, טיפולים בבעיות אין אונות ותפקוד מיני,
טיפולי פוריות, מצב מחלתי קיים , תאונות עבודה ותאונות דרכים.

על מנת להצטרף לביטוח

 1. לפרמיות הביטוח ולתקציר הכיסויים של הפוליסה נא עיין כאן.

 2. על מנת להוריד את טופס ההרשמה לחץ כאן.

 3. על מנת להוריד את טופס ההארכה לחץ כאן.

 4. טופס מלא וחתום נא לסרוק ולשלוח למייל שלנו או לפקס +9723-6874534
   

תנאי הפוליסה המפורטים ניתן להוריד כאן

bottom of page